Jumaat, 30 September 2011

KOLEKSI RPH TAHUN 1 : MARI BERTANI


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) PELAJARAN 1:

Tema                                                       :  Mari Bertani
Tajuk                                                       :  Kisah Rambutan dan Tembikai
Tarikh                                                      :  13 hb Jun 2011
Masa                                                       :   8.00 – 9.00 pagi
Bilangan murid                                        :   20 orang
Bidang pembelajaran                              :   Buah-buahan tempatan
Objektif pembelajaran                              :   Bercerita menggunakan bahasa yang santun.
Hasil pembelajaran                  :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
a)       Bercerita dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.
b)       Menggayakan aksi rambutan dan tembikai dengan kreativiti masing-masing.
c)        Merasa bersyukur dengan kebolehan dan kepandaian diri sendiri.
Konsep /prinsip/okum/teori     :   Insaf, syukur
Bahan, peralatan dan bahan
sumber                                                    :   Kad gambar bersiri,  kad ayat tunggal, lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada                          :   Murid pernah makan tembikai dan rambutan.

Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan /Mencungkil idea
( 5 min)
Kartun konsep
-Guru memaparkan gambar bersiri mengenai Kisah Rambutan dan Tembikai.
- Cungkil pemahaman murid mengenai gambar yang dilihat.
- Murid memberi respon.
Strategi / teknik :
Penyoalan seluruh kelas menggunakan kartun konsep.

Sumber : Gambar bersiri
Menstruktur/
Menstruktur semula
( 40 min)
Kisah Rambutan dan Tembikai
- Bercerita menggunakan gambar bersiri.

- Soal murid :
a) Mengapa tembikai ingin berada di atas?
b) Adakah sesuai tembikai berada di atas? Mengapa?
- Meminta murid melakukan simulasi dalam kumpulan
- Murid mendengar cerita.


-Murid memberikan respon.


- Murid melakukan simulasi dalam kumpulan menggunakan kreativiti mereka.
Strategi / teknik :
- bercerita

l
- soal jawab
- simulasi

Sumber : Gambar bersiri
Aplikasi idea
(10 min )
Bina cerita
- Memaparkan kad ayat tunggal di papan tulis.
- Murid membaca kad ayat tunggal.
- Menyusun kad ayat menjadi cerita.
- Membaca cerita yang lengkap.
- Menulis nombor pada ayat dan gambar mengikut urutan cerita yang betul.
Strategi / teknik :
-ingat kembali
- aktiviti kumpulan


Sumber :
-Kad ayat tunggal
-lembaran kerja


Refleksi/ penutup
( 5 min )

Carta Alir

- Memaparkan kad imbasan pada murid.

-Memaparkan carta alir

- Membaca dan menyebut perkataan pada kad imbasan.
- Perbincangan secara kelas bagaimana meletakkan perkataan yang sesuai pada carta alir yang dibina oleh guru berdasarkan cerita yang didengari.
- melengkapkan carta alir
Strategi / teknik :
- ingat kembali
- soal jawab secara kelas.
Sumber :
- carta alir
- lembaran kerja

  
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) PELAJARAN 2:

Tema                                                       :  Mari Bertani
Tajuk                                                       :  Jus buah.
Tarikh                                                      :  14 hb Jun 2011
Masa                                                       :  9.00-10.00 pagi
Bilangan murid                                        :  20 orang
Bidang pembelajaran                              :  Buah-buahan tempatan
Objektif pembelajaran                              :  Menyatakan cara-cara menyediakan jus buah.
Hasil pembelajaran                  :  Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
a)       Menyatakan langkah-langkah untuk menghasilkan jus buah dengan betul dan tepat.
b)       Membuat jus buah mengikut kumpulan masing-masing berdasarkan arahan dan bimbingan guru.
c)        Menghasilkan jus bersama-sama dalam kumpulan dengan cermat dan teratur.
Konsep /prinsip/hukum/teori   :  Jus buah baik untuk kesihatan
                                                                   memotong, mengisar, menapis, menuang, minum
Bahan, peralatan dan bahan
sumber                                                    :  Pengisar makanan, buah-buahan tempatan, gula, air masak, kad
                                                                   ayat tunggal, kad gambar buah
Langkah berjaga-jaga                             :  Berhati-hati ketika menggunakan pisau dan alat pengisar.
Pengetahuan sedia ada                          :  Murid pernah minum jus buah.


Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan /Mencungkil idea
( 5 min)
Demonstrasi membuat jus buah.
- Membuat Jus Tembikai.

- Soal jawab secara kelas.
- Melihat cara-cara membuah jus buah.
- Memberi respon secara lisan.
Strategi / teknik :
- demonstrasi
Menstruktur/
Menstruktur semula
( 30 min)
Cara-cara membuat jus buah-buahan tempatan.
- Mengedarkan kad gambar mengikut kumpulan.
- Memberi bimbingan mengikut kumpulan.
- Memaparkan kad ayat yang bersesuaian dengan gambar.
- Murid menyusun kad gambar dalam kumpulan.
- Pembentangan hasil kumpulan.
- Memadankan gambar dan ayat yang betul.
- Membaca cara –cara membuat jus secara kelas / kumpulan.
Strategi / teknik :
-aktiviti kumpulan
Sumber :
- kad gambar
- kad ayat
Aplikasi idea
(20 min )
Membuat jus buah
- Membimbing murid membuat jus buah dalam kumpulan masing-masing.
- Membuat jus buah mengikut cara yang betul.
Strategi / teknik :
-Hands-on
( aktiviti
kumpulan )
Refleksi/ penutup
( 5 min )

Buah-buahan
- Memberikan gambar buah kepada murid.
- Minta murid membezakan buah-buahan tempatan dan buah-buahan import.
- Murid meletakkan gambar buah mengikut kumpulan yang ditetapkan oleh guru.
a) Buah tempatan
b) Buah import.
Strategi / teknik :
Pertandingan


Sumber :
- gambar buah

  
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) PELAJARAN 3:

Tema                                                       : Mari Bertani
Tajuk                                                       : Membuat Buku Skrap
Tarikh                                                      : 15 hb Jun 2011
Masa                                                       : 10.30-11.30 pagi
Bilangan murid                                        : 20 orang
Bidang pembelajaran                              : Buah-buahan tempatan
Objektif pembelajaran                              : Menghasilkan buku skrap mengenai buah-buahan tempatan.
Hasil pembelajaran                  : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
a)       Menyenaraikan bahan dan cara-cara untuk menghasilkan buku skrap dengan tema buah-buahan tempatan mengikut langkah-langkah yang betul.
b)       Membuat buku skrap mengikut langkah-langkah yang dinyatakan oleh guru.
c)        Menghasilkan buku skrap dengan kemas secara berpasangan.
Konsep /prinsip/hukum/teori   :  Menggunting, menampal, menulis, mengikat
Bahan, peralatan dan bahan
sumber                                                    :  Kertas A4 pelbagai warna, tali / reben, penebuk lubang, kad ayat
   tunggal, gambar buah, gunting, gam
Langkah berjaga-jaga                             :  Berhati-hati menggunakan gunting yang tajam.
Pengetahuan sedia ada                          :  Murid pernah membuat buku skrap sebagai aktiviti dalam kelas.


Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan /Mencungkil idea
( 5 min)
Bahan untuk menghasilkan buku skrap.
- Slide power point menunjukkan contoh buku skrap yang telah siap.
- Menyoal murid untuk mencungkil idea mereka.
a) Nyatakan bahan yang diperlukan untuk membuat buku skrap.
- Murid memberikan respon
Strategi/teknik :
-Perbincangan kelas.

Sumber : slide power point
Menstruktur/
Menstruktur semula
( 25 min)
Demontrasi
- Guru menunjukkan cara membuat buku skrap mengenai buah-buahan tempatan.
- Mengutarakan soalan untuk menguji pemahaman murid.
-Memaparkan kad gambar yang menunjukkan langkah-langkah menghasilkan buku skrap ( tidak tersusun )
-Murid menyaksikan tayangan video.

- Menjawab secara lisan.

-Menyusun mengikut urutan yang betul
Strategi / teknik:
- demonstrasi
- soal jawab lisan
Aplikasi idea
(25 min )
Buku Skrap
- Membimbing murid menyiapkan buku skrap.
- Mengingatkan murid tentang langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa membuat tugasan.
-Murid menghasilkan buku skrap secara berpasangan.
Strategi / teknik :
- Aktiviti berpasangan
Refleksi/ penutup
( 5 min )

Kuiz
- Guru menyebut perkataan yang berkaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan.
Contoh perkataan :
a) menggunting
b) menampal
- Murid mengeja mengikut giliran kumpulan.
Strategi / teknik :
-kuiz

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) PELAJARAN 4:

Tema                                                       :  Mari Bertani
Tajuk                                                       :  Buah Pisang
Tarikh                                                      :  16 hb Jun 2011
Masa                                                       :  8.00-9.00 pagi
Bilangan murid                                        :  20 orang
Bidang pembelajaran                              :  Buah-buahan tempatan
Objektif pembelajaran                              :  Murid tahu makanan yang berasaskan pisang.
Hasil pembelajaran                  :  Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
a)        Menyatakan jenis makanan yang boleh dihasilkan daripada pisang dengan betul.
b)        Mencantumkan kad abjad membentuk perkataan bermakna dengan betul dan tepat.
c)         Bekerjasama dalam kumpulan dalam aktiviti kumpulan yang dilakukan.
Konsep /prinsip/hukum/teori    :  Buah-buahan boleh dimakan dengan pelbagai cara.
Bahan, peralatan dan bahan
sumber                                                    :  Kad gambar, kad abjad, slide power point, lembaran kerja peta
   minda.
Pengetahuan sedia ada                          :  Murid kenal , tahu dan pernah makan pisang.


Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan /Mencungkil idea
( 5 min)
Makanan daripada pisang
- Memberikan sehelai kertas kepada setiap kumpulan dan meminta murid menuliskan jenis makanan berasaskan pisang.
- Murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan jenis makanan berasaskan pisang.
Strategi / teknik :
- aktiviti kumpulan.
Menstruktur/
Menstruktur semula
( 30 min)
Makanan  daripada pisang.
- kerepek pisang
- kek pisang

- lepat / pengat
- pisang goreng
- jemput-jemput
- sayur pisang
- Tayangan slide cara membuat kerepek pisang.
- Perbincangan  dan

soal jawab secara
kelas mengenai
makanan berasaskan pisang.

- Menonton tayangan video

- Murid memberi

respon pada
soalan guru.
- latih tubi mengeja perkataan berkaitan.
Strategi / teknik :
- slide power point
Aplikasi idea
(20 min )
Mengeja perkataan
- kerepek
- kek
- lepat
- pengat
- sayur
- Guru mengedarkan kad abjad untuk membina perkataan berdasarkan gambar yang dipaparkan.
- Pertandingan adalah berdasarkan kumpulan yang paling cepat menyiapkan perkataan yang diberi.
- Murid mencantum abjad membentuk perkataan bermakna dalam kumpulan.
Strategi / teknik :
- Pertandingan antara kumpulan

Sumber :
- Kad gambar
- kad abjad
Refleksi/ penutup
( 5 min )

Peta minda
- Guru mengedarkan lembaran kerja yang menunjukkan peta minda mengenai pisang.
- Murid melengkapkan peta minda secara individu.
Strategi / teknik :
- kerja individu

Sumber :
- Lembaran kerja peta minda

Tiada ulasan:

Catat Ulasan